shoqataistanbul.org
Një Ramazan sa për gjithë jetën
Të mos harrojmë se, jeta Islame, fetaria dhe devotshmëria, nuk janë të posaçme vetëm për muajin e Ramazanit apo për një sezon të përkohshëm.