shirazonline.com
انتخاب بهترین دستگاه میکروتیک - فروشگاه میکروتیک - Mikrotik Store
چگونه بهترین دستگاه را انتخاب کنیم ؟ یکی از سوالاتی که همیشه کاربران دستگاه های وایرلس با آن روبرو هستند این است که برد مسافتی هر دستگاه به چه اندازه است ؟ یا اینکه با هر دستگاه تا چه مسافتی میتوان لینک زد و چه پهنای باندی در این مسافت منتقل می کنید صرفه نظر …