shemtov1.com
למה התכוון השופט נעם סולברג בציטוט “שִׂפְתֵי זָרָה”?
למה התכוון כב’ השופט נעם סולברג בציטוט “שִׂפְתֵי זָרָה” בהחלטתו נגד עצורה כשבוע מה- 3.3.2017 מהי “זרה” ומהו דינה? 03.03.2017 – בפני שופט העליון נעם סולברג הוגשה בקשה ל…