shemtov1.com
אבודים במרוקו חלק ב – חטיפת ילדים בקהילה היהודית במרוקו בשנות ה- 60
נובמבר 2017 – ניסיונות איתור ילדיה החטופים של האמא מהקהילה היהודית במרוקו. סחר בילדים בין קהילות שונות של יהודים בעולם. אמה מוחלשת מהקהילה היהודית במרוקו הופכת להיות קורבן של סוחרי ילדים החטפים את …