shemtov1.com
פרשת הבלוגרים: מחאה מול בית שרת המשפטים איילת שקד – 07.09.2017
07.09.2017 – עצרת מחאה מול בית שרת המשפטים איילת שקד על מעצרם של הבלוגרים לורי שם טוב, מוטי לייבל ועו”ד צבי זר העצורים מעל ששה חודשים וטרם החל משפטם. עיסוקם העיקרי של הבלוגרים היה על המ…