shemtov1.com
איילת שקד מינתה את יוסף אלרון לשופט עליון שהרשיע שני חפים מפשע למאסר ע”פ 6420/11 בלאל שהאב נ. מדינת ישראל
בדצמבר 2014 החליט בית המשפט העליון על זיכויו המלא של אדם שריצה 14 חודשי מאסר בגין עבירת חבלה בכוונה מחמירה. בערכאה הדיונית אצל יוסף אלרון טען המערער כי הודאתו הושגה באמצעים פסולים ומדובבדי שקר, כי …