shemtov1.com
מחאת אבות גרושים מול בית שופטת המשפחה אליה נוס
קישור מקוצר לכתבה: פברואר 2017 – הורים שאינם רואים את ילדיהם במשך חודשים ושנים עקב צווים שיפוטיים נוקשים ואנכרוניסטיים מוחים מול בית שופטת בית משפט לענייני משפחה אליה נוס. …