shemtov1.com
הציבור מוזהר מפני נוכלים שרלטניים: צבי אלון מילשטיין ת.ז. 22063465 ו- מילשטיין דבורה בסרי מלכוב ת.ז. 59019877 – מפזרים שיקים ללא כיסוי לשכירות דירות יוקרה וחדרי מלון
קישור מקוצר לכתבה: צבי מילשטיין מתחזה לאלון מילשטיין ואשתו דבורה מילשטיין מתחזה לדבורה בסרי או דבורה מלכוב, זוג סהרוריים, שפיתחו שיטה נלוזה לשכירות דירות יוקרה, קבלת מוצרי יוקרה, ללא תשלום, כשהם מש…