shemtov1.com
פרשת השופטים הנוקמים
עלאא מסארווה – רשלנותו במילוי צו חיפוש בפרשת הבלוגרים חשפה כשלים בבית המשפט עלאא מסארווה – רשלנותו במילוי צו חיפוש בפרשת הבלוגרים חשפה כשלים בבית המשפט דיון תביעה קטנה בפני השופטת יעל מרמור דומב יע…