shemtov1.com
עו”ס אתי דור דוברובינסקי התפרנסה מכספי גניבת חסויים שקיבלה מירדנה נילמן עבריינית מורשעת
קישור מקוצר לעמוד: עו”ס אתי דור דוברובינסקי, מלשכת רווחה גבעתיים – רמת גן, מתפרנסת מסחר בילדים, עבדה בעבודה מקבילה אצל עו”ס ועו”ד ירדנה נילמן עבריינית מורשעת, ושתיהן בצוותא …