shemtov1.com
הליכי מעצר לפני הגשת כתב אישום בבית משפט השלום / אבי פורג וגלאון קפלנסקי
קישור מקוצר לעמוד: הליכי מעצר לפני הגשת כתב אישום בבית משפט השלום / אבי פורג וגלאון קפלנסקי, ספר מלא בקובץ pdf בהתאם להוראותיו של סעיף 17 לפקודת סדר הדין הפלילי (להלן: פסד"פ), בקשה למתן צו להח…