shaputalica.rs
sećam se... - Šaputalica
Sećam se kad me je tata podizao jednom rukom visoko, visoko, čak gore …