shaputalica.rs
O bolu i ostalim zverima... - Šaputalica
Bol je nešto sa čim se živi. Bol je i kad te boli …