shailina.se
Om håndarbeide og dets opprinnelse
Før i verden må jeg innrømme all mulige husholdnings-sysler og håndarbeide kjedet meg enormt. Etter som årene har gått har jeg vært takknemlig for å ha lært teknikkene fordi det åpner for mulighet …