shahrvand.com
آزمایش "دی ان آ" برای شناسایی مهاجران و  پناهجویان! - شهروند
شهروند- مقامات اداره ی مهاجرت کانادا و اداره امور مرزی کانادا اعلام کردند که برای شناسایی مهاجران و پناهجویانی که این کشور می آیند از DNA افراد و وب سایت های مرتبط که اطلاعات آبا و اجدادی افراد را در اختیار می گذارد استفاده می کنند. البته یکی از مقامات این اداره امور مرزی می گوید که این روش...