shahrvand.com
یادواره ی رضا هومن‎/به کجای این شب تیره بیاویزم/محمد رحیمیان - شهروند
رضا هومن، جنوبیِ تبعیدی، «شانسونیه»ی بی بدیلی که گلویش سرشار عشق و ترانه بود، مجری قدیمی جزیره عجیب، کتابدار باوفای بداخمِ خوش قلبِ همیشه معترضِ دوست داشتنی ی پرحرفِ ظنین(!)، همراه و رفیق، دلسوز، ارجمند، بی نیاز، بلندطبع، مهربان، بخشنده، کوشا، بافرهنگ، بامرام، بامعرفت...