shahrvand.com
پشتیبانی ایرانیان تورنتو از مبارزات مردم ایران - شهروند
شهروند ـ تظاهرات اعتراضی مردم ایران که از هفتم دی ماه 1396 (28 دسامبر 2017) از مشهد و دیگر شهرهای استان خراسان آغاز شد، به سرعت به سایر شهرهای کشور سرایت کرد و همچنان ادامه دارد. این تظاهرات که در ابتدا با خواست‌هایی اقتصادی، علیه فساد گسترده ی دولتی-حکومتی و میزان بالای بیکاری بود؛ به سرعت فراتر از مشکلات ....