shahrvand.com
طنزنوشته های ریزودرشت/3/میرزاتقی خان - شهروند
تفسیرخبرها، کار سخت و پیچیده ایست. باید دید جهانی داشته باشی، خبرهای مهم را تعقیب کنی و بتوانی آنها را به شکلی منطقی به هم ربط بدهی و حلاّجی کنی.... وقتی ترامپ دختر جوانش را همراهش به این کشور و آن کشور می برد...