shahrvand.com
طنزنوشته های ریزودرشت/27/میرزاتقی خان - شهروند
دربحبوحه هجوم پناهجویان به آلمان، تنها کسی که به داد این زن بی پناه رسید، مطبوعات ایران بود . دیدند موهاش پیداست و حجابش را رعایت نکرده،گفتند خدای ناکرده ممکنه در همین حالت...