shahrvand.com
منتشر شد: از بوتۀ بوطیقا - شهروند
از بوتۀ بوطیقا سروده ی سعید یوسف اشعار پوئتولوژیک، یعنی اشعاری که به خود شعر می‌پردازند و به دغدغه‌های یک شاعر، یا توسّعاً به هنر و خلاقیت، با نمونه‌هائی از گفتگوهای شاعرانه با دیگر شاعران برای تهیهٔ کتاب می‌توانید به سایت آمازون (زیر نام Saeed Yousef) مراجعه کنید.