shahrvand.com
نقد و بررسی کتاب "حافظ به سعی سایه"/ حسن گل محمدی - شهروند
پس از تأسیس دانشکده ادبیات در دانشگاه تهران (1313 خورشیدی)، تعدادی از اساتید برجسته ی رشته ی ادبیات و زبان فارسی اقدام به پژوهش، بازخوانی، تصحیح، شرح و چاپ متون ادبیات سنتی کردند و هدف از این کار این بود که خواندن این متون را برای علاقمندان، دانشجویان و پژوهشگران راحت تر و فهم و درک آن....