shahrvand.com
بیست و ششمین جشن نوروزی مدرسه فارسی تورن لی - شهروند
شهروند ـ بیست و ششمین جشن نوروزی مدرسه فارسی تورن لی روز جمعه سوم مارچ 2017 در سالن این مدرسه برگزار شد. همچون سال های گذشته سالن بزرگ مدرسه را صدها تن از خانواده های کودکان و نوجوانان دانش آموز مدرسه پر کرده بودند و میز هفت سینی که با سلیقه تمام توسط خانم فرهادی چیده شده بود، حال و هوای نوروز را در هوای سرد جمعه به سالن آورده بود....