sgofonds.nl
Uitreiking subsidies tijdens NVSHA ledendag
Morgen, 13 december, zullen de stimuleringssubsidies 2017 bekend gemaakt worden tijdens de NVSHA ledendag. Meerdere onderzoeken ontvangen een bedrag om hun onderzoek mogelijk te maken.