sewpomona.com
Blue + White Dolman Sleeve Tee • Sew Pomona
Blue and White Dolman Tee Refashion at Sew Pomona