setoci.com
Rozmowa: Konferencja Persona
Greckie pojęcie "Persona" mieści w sobie zarówno maskę, rolę teatralną, rolę w kulturze, tożsamość, jak i osobę, suwerenny podmiot będący czymś więcej niż tylko swoimi przejawami, tożsamościami, charakterem. Wiele filmów podejmuje tematykę masek, sztuczności, ról, tożsamości, autentyczności czy niepowtarzalności osoby. Czy twórcy odpowiednio są przygotowani do takiego przedstawienia świata? A my widzowie