setoci.com
Dom, który zbudował Jack
Mr. Sophisticated…? „We wnętrzu człowieka żyje prawda”. Słowami św. Augustyna swój doskonały wykład rozpoczął prof. Daniel Boduszek. Związany z University of Huddersfield. Posiada on szerokie doświadczenie w pracy w więzieniach, również w tych o zaostrzonym rygorze, w różnych krajach europejskich. Prowadzi badania naukowe wśród więźniów na całym świecie, m.in. w