sesol.org
Akademik Yayınlar ve Sunuşlar
Aşağıdaki kaynaklar sesol.org’a referans veren yayın ve sunuşlardır. Makaleler Shields, Rob.2018. “Bergson’s GIS: Experience, Time and Memory in Geographical Information Systems” …