serdumig.se
Vilka är dina drivkrafter?
Vilka är dina drivkrafter? Varför fotograferar du? Jag fick frågan, och kände mig ställd. För svaret är så självklart, och jag tänkte att alla har väl samma drivkraft. Men så är det kanske inte, va…