serdumig.se
Varför heter din blogg Ser du mig?
Ser du mig? Tycker du om mig? Älskar du mig? Ser du mig? Jag visste redan i slutet av 2012 att jag skulle ägna stora delar av mitt fotografi till att utforska mig själv, mitt jag, mig själv som mod…