serdumig.se
Val och valet
Jag har under flera veckor nu arbetat för att mina bilder ska blir lika, inte samma, men lika, men det blir de inte om jag inte tar alla samtidigt i samma sinnesstämning, samma ljus och med samma i…