serdumig.se
Vad vill du säga? Eller måste allt ha en mening?
Jag läste den fantastiska texten Why does it always have to be about something? och kände mig befriad, bilder behöver inte alla ha en mening, men de får gärna vara bra, eller riktigt bra så att jag…