serdumig.se
Vad skapar värdet i en bild?
Jag undrar ofta vad som skapar värdet i en bild, ett kort. Är det fotografen som står bakom kameran? Eller är det motivet, personen, platsen eller tinget, som skapar värdet? Eller är det känslan so…