serdumig.se
Vad gjorde ni? Frågade Viktoria
Jag har i det här projektet valt att arbeta med befintligt ljus med en neutral bakgrund. Men Viktorias bild skiljer sig, inte för att jag egentligen gjorde något annat, men där jag fotograferade he…