serdumig.se
Under upplösning – en serie av 20 bilder
Jag funderar mycket kring hur jag ska presentera mina bilder – här, eller inte alls? På Instagram eller Facebook, eller kanske bara här? Jag leker med ljuset, tittar, tar om, fotograferar, hi…