serdumig.se
Under äppleträdet
Jag ägnar sommaren åt att vänta, städa och fotografera. Mest har jag fotograferat min familj: Under äppelträdet, men även jag.