serdumig.se
Ser du mig!
”att älska är att ge det man inte har till någon som inte vill ha det” Lacon