serdumig.se
Så går vi vilse
Det finns textrader som fångar mig, som jag vill bildsätta. En sådan är raden: ”Kom med mig så går vi vilse”