serdumig.se
Om bloggen
Det här är en fotoblogg med bilder av människor. ”Ser du mig” startade som en idé att fotografera självporträtt. Det blev snart ett projekt, som växte till att se mig själv genom andra också. För …