serdumig.se
Ögonblicksbilder ljuset som min text
Jag läste någonstans att vi, som människor har en otrolig förmåga att tolka bilder, oavsett om de är ”superklar” eller inte. Vi ser förbi det och tolkar bilden om vi bara tar oss tid. S…