serdumig.se
Nära, närmare och så nära, och ändå inte
Jag brukar ibland prata om mitt fotografi i ytterligheter kring vad som driver en fotograf – viljan att fotografera eller viljan att bli sedd (att andra ska se det man fotograferat. Ofta tänk…