serdumig.se
Några ord till dig innan 2017 blir 2018 #en femte reflektion
Det är nog dags att runda av dessa reflektioner med några ord om dig, som varit, vill vara modell, eller som bara tittar och känner. Men främst kanske jag riktar mig till dig som säger: -Ja jag vil…