serdumig.se
Min bästa assistent!
Jag har skrivit om vikten av att ha goda medhjälpare när man fotograferar på ”plastbloggen” – läs gärna inlägget :) Bilden är tagen av min bästa assistent, som ställer upp om jag …