serdumig.se
Medan regnet faller
Regnet faller… Men medan regnet faller har jag skrivit en sång till kärleken, en sång i ljus till dig som håller om mig när regnet faller.