serdumig.se
med skuggan som lapp för ögat
ibland så… tänker att jag arbetar på temat personer som jag beundrar.