serdumig.se
Magi är det #fotokickstart
Mars har bara rusat iväg – jag hat tänkt mycket kring magi: Magi är att se sig själv genom ljuset som i samspel med mig som fotograf skapar en bild och i gör mig… Therese är magi!…