serdumig.se
Lucka tolv öppnas med Sara
Ibland känns bilderna ända ner i magen. Anna-Karins bild är en sån, Claras kittlar mig, men Saras är som ett hårt famntag som får mig att hissna. *Vad är detta? Det är snart jul, och i tre år har j…