serdumig.se
Lucka 8: Omfamna julen
Då är det dags att öppna lucka 8 och här hittar vi Carl Heath. Jag vet inte riktigt hur jag ska berätta detta. Men för att du ska förstå måste du nog vet att uppförsbacken när jag startar ett proje…