serdumig.se
Lucka 11: Omfamna julen
Idag öppnar jag lucka 11 och hittar fantastiska Amanda, som verkligen omfamna julen på alla sätt. Amanda är min kollega, och runt henne sprudlar möjligheter energi och spännande upptåg. Att jag får…