serdumig.se
Lös upp (dag nio av tio)
Jaha… Nu har jag gjort detta i nio dagar – vad nytt finns där att säga? Egentligen ingenting. Målet är att jag ska hitta mod, lust och tilltro till att våga ta nästa steg i mitt stora p…