serdumig.se
Lös upp (dag fyra av tio)
Så orden… Jag inser att jag det dunkelt tänkta är det dunkelt sagda. Det här projektet som pågår under tio dagar är ett som handlar om att söka mod, för att ta nästa steg i mitt stora projekt…